Zasady wystawiania noty korygującej

Błędy na fakturze VAT wymagają poprawy – do tego celu służy faktura korygująca bądź nota korygująca. Który z tych sposobów zostanie zastosowany, zależy od rodzaju korygowanych danych. W przypadku not korygujących w rachubę wchodzą jedynie dane o charakterze formalnym.

Dane formalne

Za pomocą noty korygującej można poprawiać takie dane jak m. in. dane nabywcy lub sprzedawcy, nazwa towaru bądź usługi itp. Nie mogą mieć one zatem wpływu na rozliczenia rachunkowe i podatkowe.

Akceptacja sprzedawcy

Nota jest wystawiana przez nabywcę. Musi jednak zostać zaakceptowana przez sprzedawcę, który wystawił fakturę pierwotną. Przepisy nie precyzują w jaki dokładnie sposób powinna się odbyć akceptacja – najważniejsze jest to, aby dla organów skarbowych kwestia ta była czytelna i nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Akceptacja jest w tym przypadku ważna – pomimo tego, iż nota korygująca nie wywiera skutków podatkowych. Fiskus może jednak zakwestionować dane znajdujące się na fakturze, co z kolei znajduje przełożenie np. na trudności z odliczeniem podatku VAT.

Co powinna zawierać nota?

Treść noty korygującej należy podzielić na pierwotną i po korekcie. Na dokumencie muszą znaleźć się takie informacje jak: oznaczenia sprzedawcy i nabywcy, NIP sprzedawcy i nabywcy, data wystawienia noty i jej numer, data sprzedaży towaru lub usługi. Nie wolno zapomnieć o umieszczeniu adnotacji „nota korygująca”.