Strona główna

Faktura VAT jest jednym z najważniejszych dokumentów występujących w obrocie handlowym. Pomimo tego, iż obecnie do jego wystawiania używa się głównie specjalnych programów komputerowych, zdarzają się błędy – to człowiek odpowiada za umieszczenie na dokumencie odpowiednich danych. Błędy te wymagają poprawy.

Na tej stronie poruszone są zagadnienia związane z wystawaniem faktur korygujących oraz not korygujących – w ten właśnie sposób można poprawić błędy znajdujące się na fakturach. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ faktura VAT, na której znajdują się niepoprawne informacje, rodzi określone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy. Jeżeli bowiem organ skarbowy zakwestionuje dane na fakturze, mogą pojawić się problemy np. z odzyskaniem podatku.

Przedsiębiorcy muszą zatem wiedzieć jakie zasady obowiązują zarówno przy wystawianiu faktur VAT, jak i faktur korygujących oraz not korygujących. Na bieżąco muszą śledzić zmiany w przepisach odnoszące się do funkcjonowania tychże dokumentów.