Przykład noty korygującej

Wystawianie not korygujących – podobnie jak i faktur korygujących – rządzi się swoimi prawami. Przepisy jasno określają, co powinno znaleźć się na takim dokumencie. Należy pamiętać, iż za pomocą noty korygującej można poprawić jedynie dane formalne, nie mające jakiegokolwiek związku z liczbami, a więc np. dane którejś ze stron transakcji. Treść noty musi zostać podzielona na pierwotną i po korekcie. Stroną transakcji odpowiedzialną za wystawienie tego dokumentu jest nabywca.

Poniżej zamieszczony jest wzór noty korygującej.

ScreenShot004