Przykład faktury korygującej

Wystawiając fakturę korygującą, należy pamiętać o zamieszczeniu na niej wymaganych danych. Nie ma w tym przypadku konieczności dzielenia treści na pierwotną i skorygowaną. Strona transakcji uprawnioną do wystawienia takiego dokumentu jest sprzedawca.

Poniżej zamieszczony jest wzór faktury korygującej.

ScreenShot001

 

ScreenShot002

 

ScreenShot003