Faktura korygująca a nota korygująca

Zawierająca błędy faktura VAT może przysporzyć niemałych problemów zarówno wystawcy takiego dokumentu, jak i nabywcy. W interesie obu stron transakcji leży to, by wszystkie dane znajdujące się na fakturze były poprawne. W przypadku zauważenia błędu trzeba jak najszybciej go poprawić – można to zrobić za pomocą faktury korygującej lub noty korygującej.

Najważniejsze różnice

Należy pamiętać, iż wspomnianych powyżej dokumentów nie wolno mylić bądź ze sobą utożsamiać. Chociaż służą one skorygowaniu błędów znajdujących się na fakturze VAT, zasady ich wystawiania nie są jednakowe. Czego zatem dotyczą najważniejsze różnice? Obejmują one swoim zakresem następujące aspekty:

– strona wystawiająca dokument – faktura korygująca jest wystawiana zawsze przez sprzedawcę towaru lub usługi, natomiast nota korygująca przez nabywcę,

– dane podlegające korekcie – za pomocą noty korygującej można poprawiać tylko i wyłącznie dane formalne nie służące celom podatkowym, z kolei faktura korygująca wystawiana jest w sytuacji, gdy poprawy wymagają dane służące celom podatkowym,

– skutki podatkowe – w przeciwieństwie do faktury korygującej, nota korygująca nie ma żadnego wpływu na rozliczenia podatkowe.

Tak więc za pomocą noty korygującej można poprawić błędy m. in. w oznaczeniu czy adresie nabywcy etc. W przypadku faktur korygujących w rachubę wchodzi poprawa błędów w takich pozycjach jak udzielenie rabatu, podwyżka ceny towaru lub usługi, wielkość podatku itp.

Podział treści

Co się zaś tyczy sposobu konstrukcji obu dokumentów, to przy wystawianiu noty korygującej jej treść należy podzielić na prawidłową i korygowaną – przy fakturach korygujących nie jest to wymagane.