Faktura korygująca a podatek dochodowy

Faktura korygująca przychody wiąże się z koniecznością regulacji w obszarze podatku dochodowego. Przepisy na tym gruncie nie uległy zmianom w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak to zatem wygląda w praktyce?

Kiedy wystawia się fakturę korygującą przychody?

Faktura korygująca przychody jest wystawiana w kilku sytuacjach, np. w przypadku rabatu udzielonego przez podatnika czy zwrotu towaru przez nabywcę. Korekta przychodu nie zawsze wynika z błędu rachunkowego lub innej oczywistej pomyłki – wówczas korekta polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu przychodów, jakie podatnik osiągnął w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą lub inny dokument potwierdzający przyczyny dokonania korekty. Duże znaczenie ma wysokość przychodów osiągniętych przez przedsiębiorcę we wspomnianym okresie rozliczeniowym jeśli podatnik nie osiągnął ich wcale lub były one niższe od kwoty zmniejszenia, obowiązkowe jest zwiększenie kosztów uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Faktura korygująca przychody – co trzeba wiedzieć?

Zdarza się, że konieczność wystawienia faktury korygującej przychody jest efektem błędu rachunkowego lub innej oczywistej pomyłki. Wówczas korekta przychodu jest dokonywana wstecz – czyli w tym okresie rozliczeniowym, w którym dochód był pierwotnie wykazany. W tym miejscu warto poruszyć kwestię błędu rachunkowego. Ustawa o podatku dochodowym nie określa, czym on jest, ale jak wynika z interpretacji organów podatkowych, o błędzie rachunkowym mówi się, gdy błąd pojawi się w toku wykonywania obliczeń.