Faktura korygująca datę wystawienia

Pomyłki przy wystawianiu faktur VAT zdarzają się bardzo często. Dotyczą one różnych pozycji dokumentu – w tym daty jego wystawienia. Czy korekta faktury jest w takiej sytuacji obowiązkowa, a jeśli tak, to w jaki sposób jej dokonać?

Korekta faktury VAT – podstawowe zasady

Ustawa o VAT jasno określa zasady wystawiania oraz korygowania faktur VAT. Przy wystawianiu faktury nie wolno zapomnieć o zamieszczeniu w niej wielu danych takich jak np. data wystawienia, dane i numery NIP nabywcy oraz podatnika, nazwa (rodzaj) towaru lub usługi itp. Faktura korekty może obejmować zarówno błędy formalne, jak i dane rachunkowe, a dokonuje się jej w sytuacjach przedstawionych we wspomnianej powyżej ustawie. Data wystawienia faktury zaliczana jest do danych formalnych.

Błędna data wystawienia faktury – jak skorygować?

Na początku warto nadmienić, że data wystawienia faktury i data sprzedaży produktu lub usługi nie są tym samym. W przypadku błędnej daty sprzedaży sytuacja wygląda tak, że nabywca ma prawo do wystawienia noty korygującej – może to zrobić, ale nie musi. Jeśli natomiast chodzi o datę sprzedaży, to skorygować ten element faktury może co do zasady sprzedawca – obowiązek ten wyłączyć może jedynie dobrowolne wystawienie przez nabywcę noty korygującej taką pomyłkę. Konieczne jest przy tym spełnienie ważnego warunku – takiego mianowicie, że notę korygującą wystawioną przez nabywcę musi zatwierdzić podatnik.