Faktura korygująca dane nabywcy

Każdy przedsiębiorca wystawia co miesiąc ogromne ilości faktur. Nietrudno zatem o pomyłkę, która przeważnie jest efektem zwykłego niedopatrzenia. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest wystawienie faktury, która zawiera nieprawidłowe dane nabywcy.

Faktura korygująca – o czym pamiętać?

W sytuacji, gdy sprzedawca wystawi fakturę z błędnymi danymi nabywcy, konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Warto przypomnieć, że faktura korygująca może obejmować błędy formalne oraz pozycje rachunkowe. Jeśli doszło do pomyłki jedynie w zakresie danych nabywcy, wówczas nieuzasadnione jest wystawianie faktury korygującej „do zera”. Faktura korygująca powinna zawierać tylko i wyłącznie poprawione dane nabywcy – dla korekty pozostałych danych nie ma żadnych przesłanek, ponieważ do transakcji doszło, a nabywca mógł dysponować zakupionym towarem jak właściciel. Oczywiście są wyjątki od tej zasady, co zostało opisane na poniższym przykładzie.

Błędne dane nabywcy – przykład korekty

Niejednokrotnie zdarza się, że faktura wystawiona na nieodpowiedniego nabywcę jest prawidłowo sporządzona pod kątem rachunkowym. Oczywiście trafia wówczas do niewłaściwego odbiorcy, który nie był nawet stroną transakcji – z prawnego punktu widzenia wygląda to zatem tak, że transakcja z danym podatnikiem nie miała miejsca w rzeczywistości. Wówczas konieczne jest wystawienie faktury korygującej „do zera”, co w omawianym przypadku sprowadza się w praktyce do wystawienia dwóch dokumentów korygujących. Jeden ma trafić do podatnika błędnie określonego na pierwotnej fakturze, drugi natomiast do faktycznego odbiorcy.